.: ที่ทำการชั้น2 ศูนย์อาหารและบริการ1 (คอมเพล็กซ์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร. 043-202725 ภายในโทร 11370, 11478, 11479, 12397 และเบอร์ภายในใหม่เพิ่มเติม 42113(ฝ่ายปฏิบัติการ), 42114(ฝ่ายธุรการและการเงิน) :.
หน้าแรก มข.
หมายเลขโทรศัพท์
อาคารสิริคุณากร
คณะ/หน่วยงาน มข.
ค้นหาบุคลากร
ดูแผนที่ มข.
เส้นทางรถเมล์ใน มข.
กองทุนให้กู้ยืม[กยศ.]
หน่วยงานอื่นๆ
 
 
::: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::: ประมวลภาพ ::: สรุปโครงการ ::: ปฏิทินงานวันสำคัญ ::: อื่น ๆ :::
 

ปฏิทินกิจกรรมปี 2557

 
มกราคม 2557
 
2-15 ม.ค.57
-ตรวจสุขภาพผู้ประกอบการ
 
-รับสมัครผู้ประกอบการ(ทำสัญญา)
 
8 ม.ค.57
-โครงการ Big Cleaning Day โรงชาย
 
9 ม.ค.57
-โครงการ Big Cleaning Day หนองแวง
 
10 ม.ค.57
-โครงการ Big Cleaning Day คอทเพล็กซ์,ตลาดมอดินแดง
 
13-15 ม.ค.57
-รับสมัครผู้ประกอบการ(ทำสัญญา)
 
14-22 ม.ค.57
-กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41
 
17 ม.ค.57
-คัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าฯ
 
25 ม.ค.57
-วันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครบรอบ 50 ปี(ทำบุญตักบาตร)
 
26 ม.ค.57
-ขอนแก่นมาราธอน ครั้งที่11
 
27-31 ม.ค.57
-ส่งเอกสารต่อสัญญาเช่าฯ
 
27 ม.ค.57
-ชำระค่าไฟฟ้า(ประจำเดือน)
 
 
กุมภาพันธ์ 2557
 
5 ก.พ. 57
-ปฐมนิเทศผู้ประกอบการ(รายใหม่)
 
17 ก.พ. 57
-ชำระค่าไฟฟ้า(ประจำเดือน่)
 
19-21 ก.พ. 57
-ประชุมทบทวนคู่มือปฎิบัติงาน ประจำปี
 
 
มีนาคม 2557
 
7 มี.ค.57
-ปิดภาคเรียน 2556
 
11 มี.ค.57
-ปฐมนิเทศผู้ประกอบการร้านค้า(ศูนย์อาหารและบริการ)
 
17 มี.ค.57
-ชำระค่าเช่า(ประจำเดือน)
 
17-28 มี.ค.57
-ซื้อใบสมัครขยื่นใบสมัคร
 
20 มี.ค.57
-อบรมอัคคีภัยผู้ประกอบการ'57
 
25 มี.ค.57
-ชำระค่าไฟ(ประจำเดือน)
 
31 มี.ค.57
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าคัดเลือก
 
 
เมษายน 2557
 
2-4 เม.ย.57
-ทำการคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์
 
9 เม.ย.57
-สงกรานต์มหาวิทยาลัย'57
 
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าคัดเลือก
 
11 เม.ค.57
-กิจกรรมสานสัมพันธ์สงกรานต์ ร้านค้า'57
 
15 เม.ย.57
-ชำระค่าเช่า(ประจำเดือน)
 
22 เม.ย.57
-จับฉลากเลือกล็อค
 
23 เม.ย.57
-รับสมัครคัดเลือกเพิ่มเติม
 
25 เม.ย.57
-ชำระค่าไฟ(ประจำเดือน)
 
29 เม.ย.57
-โครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ'57
 
 
พฤษภาคม 2557
 
8 พ.ค.57
-ทำบุญสำนักงานบริหารจัดการทรัพย์สิน
 
15 พ.ค.57
-ชำระค่าไฟ(ประจำเดือน)
 
17 พ.ค.57
-โครงการทำบุญตลาดอาคาร 25 ปี
 
22 พ.ค.57
-โครงการอบรมสุขาภิบาลอาหาร ประจำปี 57
 
26 พ.ค.57
-ชำระค่าไฟ(ประจำเดือน)
 
 
มิถุนายน 2557
 
16 มิ.ย. 57
-ชำระค่าไฟ(ประจำเดือน)
 
17-19 มิ.ย. 57
-สูบสิ่งปฎิกูลศูนย์อาหารฯ
 
25 มิ.ย.57
-ชำระค่าไฟ(ประจำเดือน)
 
 
กรกฎาคม 2557
 
1-15 ก.ค.57
-ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้า'57(รอบ2)
 
15 ก.ค.57
-ชำระค่าเช่า(ประจำเดือน)
 
25 ก.ค.57
-ชำระค่าไฟ(ประจำเดือน)
 
30 ก.ค.57
-Big Cleaning โรงชาย
 
31 ก.ค.57
-Big Cleaning หนองแวง
 
 
สิงหาคม 2557
 
1-8 ส.ค. 57
-Big Cleaning ศูนย์อาหารและบริการ 1
 
-รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้า '57(รอบ2)
 
11 ส.ค. 57
-เปิดภาคการศึกษา 2557
 
13-14 ส.ค. 57
-คัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้า'57(รอบ2)
 
15 ส.ค. 57
-ชำระค่าเช่า(ประจำเดือน)
 
17-19 ส.ค.57
-สัปดาห์วิทยาศาสตร์'57
 
25-31 ส.ค.57
-โครงการเทศกาลหนังสือเพื่อคนรักการอ่าน
 
25 ส.ค.57
-ชำระค่าไฟฟ้า(ประจำเดือน)
 
26-29 ส.ค.57
-ทำสัญญาผู้ประกอบการฯ'57
 
 
กันยายน 2557
 
4 ก.ย.57
-ปฐมนิเทศผู้ประกอบการฯ
 
15 ก.ย.57
-ชำระค่าเช่า(ประจำเดือน)
 
18-20 ก.ย.57
-สัมมนาสรุปแผนปฎิบัติราชการ(ประจำปี)
 
21-27 ส.ค.57
-มหกรรม ICT
 
25 ก.ย.57
-ชำระค่าไฟ(ประจำเดือน)
 
29 ก.ย.57
-ปิดงบประจำปี(ส่งเบิกจ่ายตกค้าง)
 
 
ตุลาคม 2557
 
1-2 ต.ค. 57
-โครงการประชุมแผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2558
 
15 ต.ค. 57
-ชำระค่าเช่า(ประจำเดือน)
 
20-22 ต.ค. 57
-รับสมัครผู้ประกอบการฯ ลอยกระทง
 
27 ต.ค. 57
-ประมูลจับฉลากล็อคงานลอยกระทง
 
-ชำระค่าไฟ(ประจำเดือน)
 
 
พฤศจิกายน 2557
 
4-6 พ.ย. 57
-จัดพื้นที่จำหน่ายสินค้างานลอยกระทง
 
10-14 พ.ย. 57
-ตรวจสุขภาพผู้ประกอบการฯ'57
 
14 พ.ย. 57
-งานบรวงสรวงเจ้าพ่อมอดินแดง
 
17 พ.ย. 57
-ชำระค่าเช่า(ประจำเดือน)
 
25 พ.ย. 57
-ชำระค่าไฟ(ประจำเดือน)
 
 
ธันวาคม 2557
 
1-4 ธ.ค. 57
-โครงการเตรียมความพร้อมศูนย์อาหารและสถานประกอบการ
   
งานพระราชทานปริญญาบัตร'57
 
5 ธ.ค. 57
-โครงการเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช
 
8-12 ธ.ค. 57
-รับสมัครผู้ประกอบการงานพระราชทานปริญญาบัตร'57
 
15 ธ.ค. 57
-ประมูล/จับสลากงานพระราชทานปริญญาบัตร'57
 
(กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง)
 
-ชำระค่าเช่า(ประจำเดือน)
 
22-24 ธ.ค. 57
-ประสัมพันธ์ผู้ประกอบการต่ออายุสัญญาเข่า ปี 2558
 
25 ธ.ค. 57
-ชำระค่าไฟ(ประจำเดือน)
 
26 ธ.ค. 57
-โครงการสานสัมพันธ์ วันปีใหม่ผู้ประกอบการ'57


ผู้สนใจสามารถขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายปฏิบัติการ สำนักงานบริหารจัดการทรัพย์สิน

ชั้น2 ศูนย์อาหารและบริการ 1 (คอมเพล็กซ์) หมายเลขโทรศัพท์ 0 4320 2725