• รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้า (ประกาศฯ 2286/2562)

  รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้า (ประกาศฯ 2286/2562)

  มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้า ภายในบริเวณศูนย์อาหารและบริการต่างๆ  ตลอดจนสถานประกอบการภายใต้ความดูแลของศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นสวัสดิการแก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ดังนั้น จึงกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และกระบวนการเข้ารับพิจารณาคัดเลือก ตามประกาศเลขที่ 2286/2562 พื้นที่ที่เปิดรับสมัคร ได้แก่ ศูนย์อาหารและบริการ 1 (คอมเพล็กซ์) ศูนย์อาหารและบริการ 2 (โรงชาย) ศูนย์อาหารและบริการ 3 (หนองแวง) ศูนย์อาหารและบริการ4 (อาคารที่จอดรถ 1) ร้านค้าบริเวณแฟลตป่าดู่ 11-12 ร้านค้าบริเวณใต้หอพักนักศึกษา อาคารช่อกัลปพฤกษ์ อาคารชั้นเดียวด้านหน้าสถานีตำรวจภูธรย่อย อาคารชั้นเดียวบริเวณลานจอดรถสโมสรอาจารย์ อาคารชั้นเดียวด้านหลังอัฒจรรย์สำนักวัฒนธรรม โดยติดต่อขอรับเอกสารแสดงความประสงค์ ระหว่างวันที่ 3 – 30 กันยายน 2562 (เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 9.00 – 16.00 น.หรือดาวน์โหลดเอกสารแสดงความประสงค์ได้ที่ https://drive.google.com/file/d/10a6z7Tqw6UP61aTJaxmsJXLUIrdwhhgB/view?usp=sharing และ ยื่นเอกสารแสดงความประสงค์ได้ ระหว่างวันที่ 1 – 10 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00 – 12.00 น. โดยมีค่าธรรมเนียมการสมัคร 200 บาท […]

 • รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อจำหน่ายสินค้าและบริการ โครงการพัฒนาพื้นที่ศูนย์อาหารฯ 2 (โรงชาย) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อจำหน่ายสินค้าและบริการ โครงการพัฒนาพื้นที่ศูนย์อาหารฯ 2 (โรงชาย) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความประสงค์จะพิจารณาให้สิทธิใช้พื้นที่แก่ผู้ประกอบการร้านค้า บริเวณ ศูนย์อาหารและบริการ 2 (โรงชาย) มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นพื้นที่ให้บริการแก่ นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ดังนั้น จึงกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และกระบวนการเข้ารับพิจารณาคัดเลือก ตามประกาศเลขที่ 2287/2562 พื้นที่ที่เปิดรับสมัคร ได้แก่ – ศูนย์อาหารและบริการ 2 (โรงชาย) พื้นที่ ชั้น 2 ขนาดพื้นที่รวม 984 ตารางเมตร ประกอบด้วย พื้นที่ A กว้าง 12 เมตร ยาว 26 เมตร  รวมทั้งสิ้น 312 ตารางเมตร พื้นที่ B กว้าง 10 เมตร ยาว 42 เมตร  รวมทั้งสิ้น 420 ตารางเมตร พื้นที่ C กว้าง 12 เมตร ยาว 21 เมตร  รวมทั้งสิ้น 252 ตารางเมตร ผู้ที่สนใจรับฟังคำชี้แจง […]

 • โครงการจัดสรรพื้นที่สำหรับนักศึกษาและบุคลากร เพื่อจำหน่ายสินค้า ณ บริเวณตลาดมอดินแดง

  โครงการจัดสรรพื้นที่สำหรับนักศึกษาและบุคลากร เพื่อจำหน่ายสินค้า ณ บริเวณตลาดมอดินแดง

  ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหน่วยงานที่ดูแลบริเวณตลาดมอดินแดง และได้จัดทำ โครงการจัดสรรพื้นที่สำหรับนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อจำหน่ายสินค้า ณ บริเวณตลาดมอดินแดง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดสรรพื้นที่ให้เช่าแก่นักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มีรายได้น้อย และมีความประสงค์หารายได้เพิ่มนอกเวลาราชการ โดยมีพื้นที่ว่างเหลือสำหรับจัดสรรให้จำหน่ายสินค้าประเภทอาหาร จำนวน 19 ล็อค และพื้นที่ว่างเหลือสำหรับจัดสรรให้จำหน่ายสินค้าทั่วไปและบริการ จำนวน 26 ล็อค รวมทั้งสิ้น 45 ล็อค โดยกำหนดอัตราค่าบำรุงสถานที่อัตราพิเศษ ร้อยละ 30 ของค่าบำรุงสถานที่รายเดือนที่เรียกเก็บในอัตราปกติ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น และกำหนดอัตราค่าบำรุงสถานที่อัตราพิเศษ ร้อยละ 50 ของค่าบำรุงสถานที่รายเดือนที่เรียกเก็บในอัตราปกติ สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยโครงการนี้จะดำเนินการในช่วง เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2562 ผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลการสมัคร ได้ที่ ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ตั้ง อาคารศูนย์อาหารและบริการ 1 คอมเพล็กซ์ ชั้น 2 เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 (เว้นวันหยุดราชการ) โทร. 043-009 […]

 • ประชาสัมพันธ์พื้นที่จอดรถสำหรับผู้ใช้บริการ ตลาดนัดเปิดท้ายฯ

  ประชาสัมพันธ์พื้นที่จอดรถสำหรับผู้ใช้บริการ ตลาดนัดเปิดท้ายฯ

  ตลาดเปิดท้ายขายของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือที่เรียกกันอย่างแพร่หลายในชื่อ “เปิดท้ายหอกาญ มข.” เป็นตลาดนัดที่รวมสินค้าหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นสินค้าแฟชั่น สินค้ามือสอง และอาหารเครื่องดื่ม และเป็นที่รู้จักมาอย่างยาวนาน จึงทำให้มีผู้ใช้บริการอย่างมากในทุกครั้งที่มีตลาด ทำให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัด ส่งผลกระทบต่อผู้ที่สัญจรผ่านเส้นทางถนนกัลปพฤกษ์ ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้ประสานไปยัง บริษัท ขอนแก่นเจริญทาวเวอร์ จำกัด (ผู้ดูแลจัดการตลาดนัดเปิดท้ายฯ) เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาการจราจร โดย ได้กำหนดพื้นที่จอดรถสำหรับผู้ประกอบการตลาดนัดเปิดท้ายฯแยกกับพื้นที่จอดรถของผู้ใช้บริการ รวมถึงการจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพื่อจัดระเบียบการจอดรถและแนะนำช่องทางการจอดรถสำหรับผู้ใช้บริการ โดยมีแผนผังการจอดรถดังนี้ และนอกจากนี้ ท่านสามารถตรวจเช็คปฏิทินกิจกรรมที่จัดขึ้นในศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก และตลาดนัดเปิดท้ายฯ ได้ที่ http://www.asset.kku.ac.th/2015/GJChall.php   ข่าว : ปวิชญา กลับหน้าหลัก http://www.asset.kku.ac.th/2015/

 • รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อจำหน่ายสินค้าและบริการ โครงการพัฒนาพื้นที่ศูนย์อาหารฯ 2 (โรงชาย) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อจำหน่ายสินค้าและบริการ โครงการพัฒนาพื้นที่ศูนย์อาหารฯ 2 (โรงชาย) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความประสงค์จะพิจารณาให้สิทธิใช้พื้นที่แก่ผู้ประกอบการร้านค้า บริเวณ ศูนย์อาหารและบริการ 2 (โรงชาย) มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นพื้นที่ให้บริการแก่ นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ดังนั้น จึงกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และกระบวนการเข้ารับพิจารณาคัดเลือก ตามประกาศเลขที่ 993/2562 พื้นที่ที่เปิดรับสมัคร ได้แก่ – ศูนย์อาหารและบริการ 2 (โรงชาย) พื้นที่ ชั้น 1 ขนาดพื้นที่ 108 ตารางเมตร – ศูนย์อาหารและบริการ 2 (โรงชาย) พื้นที่ ชั้น 2 ขนาดพื้นที่รวม 984 ตารางเมตร ประกอบด้วย พื้นที่ A กว้าง 12 เมตร ยาว 26 เมตร  รวมทั้งสิ้น 312 ตารางเมตร พื้นที่ B กว้าง 10 เมตร ยาว 42 เมตร  รวมทั้งสิ้น 420 ตารางเมตร […]

 • รับสมัครผู้ประกอบการบูธชั่วคราวและจุดผ่อนปรน (ประกาศฯ 770/2562)

  รับสมัครผู้ประกอบการบูธชั่วคราวและจุดผ่อนปรน (ประกาศฯ 770/2562)

  มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความประสงค์จะพิจารณาให้สิทธิใช้พื้นที่แก่ผู้ประกอบการร้านค้า บริเวณ จุดผ่อนปรนและบูธชั่วคราว ภายในบริเวณศูนย์อาหารและบริการต่างๆ ในการดูแลของศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นสวัสดิการแก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ดังนั้น จึงกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และกระบวนการเข้ารับพิจารณาคัดเลือก ตามประกาศเลขที่ 770/2562   พื้นที่ที่เปิดรับสมัคร ได้แก่ บูธชั่วคราวศูนย์อาหารและบริการ 1, 2, 3 และ 4 บูธชั่วคราวบริเวณแฟลตป่าดู่ บูธชั่วคราวบริเวณแฟลตบุคคลากรหนองแวง จุดผ่อนปรนตลาดหนองแวงเช้า, เย็น จุดผ่อนปรนตลาดมอดินแดงเช้า จุดผ่อนปรน บริเวณศูนย์อาหารและบริการ 3  ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารแสดงความประสงค์ได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/15UEqJGgMdDqAsxiA8RUaqEgNmU9Zo7vA?usp=sharing หรือติดต่อขอรับเอกสาร ณ ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ตั้งแต่วันที่ออกประกาศ จนถึง วันที่ 29 มีนาคม  2562 และ ยื่นเอกสารแสดงความประสงค์พร้อมเอกสารหลักฐานได้ ได้ระหว่างวันที่ จนถึงวันที่ 1 – 5 เมษายน 2562 ระหว่างเวลา 09.00 น. – 12.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ติดต่อและดำเนินการขั้นตอนการสมัคร ได้ที่ […]

 • รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้า (ประกาศฯ 695/2562)

  รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้า (ประกาศฯ 695/2562)

  มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้า ภายในบริเวณศูนย์อาหารและบริการต่างๆ  ตลอดจนสถานประกอบการภายใต้ความดูแลของศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นสวัสดิการแก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ดังนั้น จึงกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และกระบวนการเข้ารับพิจารณาคัดเลือก ตามประกาศเลขที่ 695/2562 พื้นที่ที่เปิดรับสมัคร ได้แก่ ศูนย์อาหารและบริการ 1 (คอมเพล็กซ์) ศูนย์อาหารและบริการ 2 (โรงชาย) ศูนย์อาหารและบริการ 3 (หนองแวง) ศูนย์อาหารและบริการ4 (อาคารที่จอดรถ 1) ร้านค้าบริเวณแฟลตป่าดู่ 11-12 อาคารช่อกัลปพฤกษ์ อาคารชั้นเดียวบริเวณสวนรุกขชาติ ร้านค้าบริเวณแฟลตป่าดู่ โดยทางศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน เปิดจำหน่ายเอกสารแสดงความประสงค์ ระหว่างวันที่ 6 – 13 มีนาคม 2562 (เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 9.00 -12.00 น. และ 13.00 – 16.00 น. ในราคาชุดละ 200 บาท และ ส่งเอกสารแสดงความประสงค์ได้ ระหว่างวันที่ 7 – 13 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 – 12.00 […]

 • รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าตลาดมอดินแดง (ประกาศ 633/2562)

  รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าตลาดมอดินแดง (ประกาศ 633/2562)

  มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อจำหน่ายสินค้าในพื้นที่โครงการบริการสวัสดิการ อาหาร – สินค้า นักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ตลาดมอดินแดง) ภายใต้การดูแลของสำนักงานบริหารจัดการทรัพย์สิน  ซึ่งมีพื้นที่เปิดรับสมัครเพื่อจำหน่ายสินค้าจำนวนทั้งหมด 64 ล็อค (จากทั้งหมด 279 ล็อค) ประกอบด้วย ร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 26 ล็อค และร้านจำหน่ายสินค้าทั่วไปและบริการ จำนวน 38 ล็อค  โดยมีประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับสมัคร ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 633/2562 ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารแสดงความประสงค์ได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1qkgrPDvOL45zRt2lY6DHC8tlPRFvTb7u?usp=sharing หรือติดต่อขอรับเอกสาร ณ ร้านถ่ายเอกสารทุกร้าน ภายในศูนย์อาหารและบริการ 1 (คอมเพล็กซ์ )มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ตั้งแต่วันที่ออกประกาศ จนถึง วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2562  และ ยื่นเอกสารแสดงความประสงค์พร้อมเอกสารหลักฐานได้ ได้ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 จนถึงวันที่ 7  มีนาคม พ.ศ. 2562 ระหว่างเวลา 09.00 น. – 12.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) […]

 • รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบกิจการให้บริการทำความสะอาดภาชนะและอุปกรณ์รับประทานอาหาร (รอบ2)

  รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบกิจการให้บริการทำความสะอาดภาชนะและอุปกรณ์รับประทานอาหาร (รอบ2)

  มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการ เพื่อให้บริการด้านการทำความสะอาดภาชนะและอุปกรณ์ที่ใช้รับประทานอาหารแก่ผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการภายในศูนย์อาหารและบริการ 2 โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับสมัครและคัดเลือกผู้ประกอบการ ดังนี้ สถานที่ดำเนินกิจการ  ห้องหมายเลข 2115 ชั้น 1 ศูนย์อาหารและบริการ 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขนาดพื้นที่ 36 ตารางเมตร ผู้ยื่นความประสงค์ขอดำเนินการ ต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้ – เป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะ หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย – ดำเนินกิจการ หรือรับผิดชอบกิจการด้วยตนเอง – ไม่เป็นบุคคลที่มีข้อพิพาททางคดีกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นมาก่อน หรือในปัจจุบัน – ไม่เป็นบุคคลที่ถูกแจ้งเวียนเป็นผู้ผิดสัญญาหรือทิ้งงานกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น – ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ วิกลจริต หรือเป็นบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ หรือโรคติดต่อเป็นอันตรายร้ายแรงต่อสังคม – ไม่เคยกระทำผิดกฎหมาย หรือต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำผิดกฎหมาย ยกเว้นการกระทำผิด ที่กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในประกาศ :  https://dms.kku.ac.th/file/download/pub/30976 สามารถติดต่อขอรับเอกสารแสดงความประสงค์ ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 5 มีนาคม 2562 (เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 9.00 -16.00 น. หรือดาวน์โหลดได้ที่ : https://drive.google.com/drive/folders/16hI9RTH4UtYQnS9jqDhUofBt1R5Io0Nb?usp=sharing และยื่นเอกสารแสดงความประสงค์ได้ ระหว่างวันที่ 6 – 8 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 – […]

 • รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าศูนย์อาหารและบริการ และสถานประกอบการ (ประกาศฯ 3117/2561)

  มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้า ภายในบริเวณศูนย์อาหารและบริการต่างๆ  ตลอดจนสถานประกอบการภายใต้ความดูแลของศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นสวัสดิการแก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ดังนั้น จึงกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และกระบวนการเข้ารับพิจารณาคัดเลือก ตามประกาศเลขที่ 3117/2561 พื้นที่ที่เปิดรับสมัคร ได้แก่ ศูนย์อาหารและบริการ 1 (คอมเพล็กซ์) ศูนย์อาหารและบริการ 3 (หนองแวง) ศูนย์อาหารและบริการ 4 (อาคารที่จอดรถ 1) ร้านค้าบริเวณแฟลตป่าดู่ 11-12 อาคารชั้นเดียวบริเวณสวนรุกขชาติ โดยทางศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน ได้เปิดจำหน่ายเอกสารแสดงความประสงค์ ระหว่างวันที่ 7 – 13 พฤศจิกายน 2561 (เว่นวันหยุดราชการ) เวลา 9.00 -16.00 น. ในราคาชุดละ 200 บาท และส่งเอกสารแสดงความประสงค์ได้ ระหว่างวันที่ 12 – 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00 – 12.00 น. ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อ เพื่อซื้อเอกสารแสดงความประสงค์ และยื่นเอกสารแสดงความประสงค์ ได้ที่ ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ตั้ง อาคารศูนย์อาหารและบริการ 1 คอมเพล็กซ์ ชั้น […]

Featured Posts

รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้า (ประกาศฯ 2286/2562)
รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อจำหน่ายสินค้าและบริการ โครงการพัฒนาพื้นที่ศูนย์อาหารฯ 2 (โรงชาย) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โครงการจัดสรรพื้นที่สำหรับนักศึกษาและบุคลากร เพื่อจำหน่ายสินค้า ณ บริเวณตลาดมอดินแดง
ประชาสัมพันธ์พื้นที่จอดรถสำหรับผู้ใช้บริการ ตลาดนัดเปิดท้ายฯ
รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อจำหน่ายสินค้าและบริการ โครงการพัฒนาพื้นที่ศูนย์อาหารฯ 2 (โรงชาย) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รับสมัครผู้ประกอบการบูธชั่วคราวและจุดผ่อนปรน (ประกาศฯ 770/2562)
รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้า (ประกาศฯ 695/2562)
รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าตลาดมอดินแดง (ประกาศ 633/2562)
รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบกิจการให้บริการทำความสะอาดภาชนะและอุปกรณ์รับประทานอาหาร (รอบ2)
รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าศูนย์อาหารและบริการ และสถานประกอบการ (ประกาศฯ 3117/2561)