ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการตรวจประเมินร้านค้า

แบบฟอร์มการตรวจประเมินร้านค้า สำนักงานบริหารจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดาวน์โหลดได้ที่ >>> https://drive.google.com/open?id=0ByQXDKOvjQEsYWswUTYtRHZlT28

หรือ SCAN QR CODE

 

Comments

comments