เปิดรับสมัครให้เช่าพื้นที่ขายสินค้า ในช่วงงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2560

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560เนื่องจากมีบัณฑิตและญาติบัณฑิตเข้าร่วมในงานจำนวนมาก เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่บัณฑิต นักศึกษา และบุคลากรในการเลือกซื้อหาสินค้าที่ระลึก

สำนักงานบริหารจัดการทรัพย์สิน จึงได้จัดพื้นที่ให้บริการสินค้าและอาหาร ระหว่างวันที่ 11 – 15 ธันวาคม 2560 ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานรับปริญญาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ที่สนใจสมัครเพื่อเช่าพื้นที่ขายสินค้าและอาหาร สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป โดยการรับสมัคร จะแบ่งเป็น 2 รอบ ดังนี้

รอบแรก : สมัครเพื่อเข้าร่วมการประมูล ยื่นใบสมัคร 1 – 6 ธันวาคม 2560  ระหว่างเวลา 9.00 – 16.00 น. โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ (ประมูลพื้นที่ ในวันที่ 8 ธันวาคม 2560)

รอบเพิ่มเติม : สมัครได้ตั้งแต่ วันที่ 9 ธันวาคม 2560 จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2560

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในประกาศ

ได้ที่ >> https://drive.google.com/file/d/1SpGlsmwiO3RRWZRf9oAZgAMt-vJU9vAx/view

 

ข่าว : ปวิชญา มุ่งงาม 

Comments

comments