ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน ลงพื้นที่ตรวจร้านจำหน่ายเครื่องสำอาง ณ ตลาดมอดินแดง

13 มีนาคม 2561 ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจร้านจำหน่ายเครื่องสำอาง ณ ตลาดมอดินแดง

ตามที่ได้มีข่าวบุกจับแหล่งผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่จังหวัดนครราชสีมานั้น ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้เชิญคณาจารย์และนักศึกษาที่มีความรู้และทักษะทางด้านการตรวจสอบฉลากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสำอาง เพื่อร่วมตรวจร้านค้าที่ตลาดมอดินแดง โดยมี ผศ.ทิพาพร กาญจนราช ,ผศ.รักษวร ใจสะอาด และ นักศึกษาปริญญาโท จากคณะเภสัชศาสตร์ร่วมดำเนินการในครั้งนี้ ร้านที่มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสำอางภายในตลาดมอดินแดงมีทั้งหมด 2 ร้าน หลังจากที่ได้มีการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ต่างๆภายในร้านแล้ว จึงได้มีการแนะนำการนำสินค้าที่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง และถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งทางผู้ประกอบการได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

   

  

ภาพ/ข่าว : ปวิชญา มุ่งงาม

กลับหน้าหลัก >>> http://www.asset.kku.ac.th/2015/

Comments

comments