ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน ลงพื้นที่ตรวจและให้คำแนะนำการป้องกันโรคอหิวาตกโรค ณ ศูนย์อาหารและบริการ 2 (โรงชาย)

ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน ลงพื้นที่ตรวจและให้คำแนะนำการป้องกันโรคอหิวาตกโรค ณ ศูนย์อาหารและบริการ 2 (โรงชาย)

23 มีนาคม 2561 ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน ร่วมกับโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงพื้นที่เพื่อให้คำแนะนำการป้องกันโรคอหิวาตกโรค ณ ศูนย์อาหารและบริการ 2 (โรงชาย)

ด้วยในช่วงเดือนมีนาคมเป็นเดือนเริ่มต้นของฤดูร้อน ซึ่งในช่วงที่อากาศร้อนนั้นทำให้เชื้อโรคโดยเฉพาะแบคทีเรียสามารถเติบโตได้ดี ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะป่วยด้วยโรคทางเดินอาหารต่างๆ เช่น ท้องร่วง อหิวาตกโรค ฯลฯ ซึ่งภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ก็ได้พบปัญหาดังกล่าว ทางโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ จึงได้ประสานกับทางศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน เพื่อร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบความสะอาดของร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ณ ศูนย์อาหารและบริการ 2 (โรงชาย) โดยได้มีการตรวจสอบพื้นที่เกี่ยวกับสุขลักษณะของพื้นที่ประกอบอาหารและผู้ประกอบอาหาร รวมถึงได้มีการให้คำแนะนำสำหรับการปฏิบัติอย่างถูกต้อง เพื่อป้องกันการแพร่ของเชื้อโรคที่ก่อให้เกิดโรคท้องร่วงและอหิวาตกโรค แก่ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มภายในศูนย์อาหารฯ

ภาพ/ข่าว : ปวิชญา มุ่งงาม

 

กลับหน้าหลัก http://www.asset.kku.ac.th

Comments

comments