ประกาศพิจารณาให้สิทธิใช้พื้นที่แก่ผู้ประกอบการร้านค้า บริเวณจุดผ่อนปรนและบูธชั่วคราว

มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความประสงค์จะพิจารณาให้สิทธิใช้พื้นที่แก่ผู้ประกอบการร้านค้า บริเวณ จุดผ่อนปรนและบูธชั่วคราว ภายในบริเวณศูนย์อาหารและบริการต่างๆ ในการดูแลของศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นสวัสดิการแก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ดังนั้น จึงกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และกระบวนการเข้ารับพิจารณาคัดเลือก ตามประกาศเลขที่ 1232/2561

พื้นที่ที่เปิดรับสมัคร ได้แก่
บูธชั่วคราวศูนย์อาหารและบริการ 1
บูธชั่วคราวศูนย์อาหารและบริการ 3
จุดผ่อนปรนตลาดหนองแวงเช้า
จุดผ่อนปรนตลาดหนองแวงเย็น
จุดผ่อนปรนตลาดมอดินแดงเช้า

 โดยทางศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน ได้เปิดจำหน่ายเอกสารประกอบการสมัคร ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 จนถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 โดยผู้ที่สนใจสามารถติดต่อ เพื่อซื้อเอกสารแสดงความประสงค์ และยื่นเอกสารแสดงความประสงค์ ได้ที่ ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ตั้ง อาคารศูนย์อาหารและบริการ 1 คอมเพล็กซ์ ชั้น 2 เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทร. 043-009 700 ต่อภายใน  42114, 42113

กำหนดการของกระบวนการรับสมัคร

สามารถอ่านรายละเอียดของประกาศได้ที่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของศูนย์อาหารและบริการ

หรือดาวน์โหลดได้ที่   https://bit.ly/2GVfYVN

 

ข่าว : ปวิชญา มุ่งงาม

กลับหน้าหลัก

http://www.asset.kku.ac.th/2015/

 

Comments

comments