ข่าวประชาสัมพันธ์ — สิงหาคม 29, 2018 at 8:16 am

รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้า ภายในบริเวณศูนย์อาหารและบริการ และสถานประกอบการ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดู ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิการใช้พื้นที่ ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2718/2561 ได้ที่  https://drive.google.com/file/d/1cyfyV2hsWv2UtnnBvPJ3iZR2gYUEgVPp/view?usp=sharing

มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้า ภายในบริเวณศูนย์อาหารและบริการต่างๆ  ตลอดจนสถานประกอบการภายใต้ความดูแลของศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นสวัสดิการแก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ดังนั้น จึงกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และกระบวนการเข้ารับพิจารณาคัดเลือก ตามประกาศเลขที่ 2326/2561

พื้นที่ที่เปิดรับสมัคร ได้แก่

 • ศูนย์อาหารและบริการ 1 (คอมเพล็กซ์)
 • ศูนย์อาหารและบริการ 2 (โรงชาย)
 • ศูนย์อาหารและบริการ 3 (หนองแวง)
 • ศูนย์อาหารและบริการ 4 (อาคารที่จอดรถ 1)
 • อาคารช่อกัลปพฤกษ์
 • ร้านค้าบริเวณใต้หอพักนักศึกษา
 • ร้านค้าบริเวณแฟลตป่าดู่ 11-12
 • อาคารชั้นเดียวบริเวณสวนรุกขชาติ
 • อาคารชั้นเดียวด้านหน้าสถานีตำรวจภูธรย่อย
 • อาคารชั้นเดียวบริเวณลานจอดรถสโมสรอาจารย์
 • อาคารชั้นเดียวด้านหลังอัฒจรรย์สำนักวัฒนธรรม

โดยทางศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน ได้เปิดจำหน่ายเอกสารแสดงความประสงค์ ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2561 จนถึงวันที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 9.00 -16.00 น. ในราคาชุดละ 200 บาท และส่งเอกสารแสดงความประสงค์ได้ ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2561 จนถึงวันที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 9.00 – 12.00 น.

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อ เพื่อซื้อเอกสารแสดงความประสงค์ และยื่นเอกสารแสดงความประสงค์ ได้ที่ ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ตั้ง อาคารศูนย์อาหารและบริการ 1 คอมเพล็กซ์ ชั้น 2 เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 (เว้นวันหยุดราชการ)

โทร. 043-009 700 ต่อภายใน  42114, 42113

 อ่านรายละเอียดของประกาศและผังพื้นที่ : 

https://drive.google.com/drive/folders/1_qZ-NocdYDblnII4e2kzmiyk2AJzXSdq?usp=sharing

ดู ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิการใช้พื้นที่ ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2718/2561 ได้ที่  https://drive.google.com/file/d/1cyfyV2hsWv2UtnnBvPJ3iZR2gYUEgVPp/view?usp=sharing

 

 

ข่าว : ปวิชญา มุ่งงาม

กลับหน้าหลัก

http://www.asset.kku.ac.th/2015/

Comments

comments