ข่าวประชาสัมพันธ์ — กุมภาพันธ์ 28, 2019 at 4:16 am

รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าตลาดมอดินแดง (ประกาศ 633/2562)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อจำหน่ายสินค้าในพื้นที่โครงการบริการสวัสดิการ อาหาร – สินค้า นักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ตลาดมอดินแดง) ภายใต้การดูแลของสำนักงานบริหารจัดการทรัพย์สิน  ซึ่งมีพื้นที่เปิดรับสมัครเพื่อจำหน่ายสินค้าจำนวนทั้งหมด 64 ล็อค (จากทั้งหมด 279 ล็อค) ประกอบด้วย ร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 26 ล็อค และร้านจำหน่ายสินค้าทั่วไปและบริการ จำนวน 38 ล็อค  โดยมีประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับสมัคร ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 633/2562

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารแสดงความประสงค์ได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1qkgrPDvOL45zRt2lY6DHC8tlPRFvTb7u?usp=sharing หรือติดต่อขอรับเอกสาร ณ ร้านถ่ายเอกสารทุกร้าน ภายในศูนย์อาหารและบริการ 1 (คอมเพล็กซ์ )มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ตั้งแต่วันที่ออกประกาศ จนถึง วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2562  และ ยื่นเอกสารแสดงความประสงค์พร้อมเอกสารหลักฐานได้ ได้ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 จนถึงวันที่ 7  มีนาคม พ.ศ. 2562 ระหว่างเวลา 09.00 น. – 12.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

ติดต่อและดำเนินการขั้นตอนการสมัคร ได้ที่ ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ตั้ง อาคารศูนย์อาหารและบริการ 1 คอมเพล็กซ์ ชั้น 2 เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 (เว้นวันหยุดราชการ)

โทร. 043-009 700 ต่อภายใน  42114, 42113

อ่านรายละเอียดของประกาศและผังพื้นที่
https://drive.google.com/drive/folders/1qkgrPDvOL45zRt2lY6DHC8tlPRFvTb7u?usp=sharing

ข่าว : ปวิชญา มุ่งงาม

กลับหน้าหลัก

http://www.asset.kku.ac.th/2015/

Comments

comments