ข่าวประชาสัมพันธ์ — มีนาคม 6, 2019 at 9:15 am

รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้า (ประกาศฯ 695/2562)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้า ภายในบริเวณศูนย์อาหารและบริการต่างๆ  ตลอดจนสถานประกอบการภายใต้ความดูแลของศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นสวัสดิการแก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ดังนั้น จึงกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และกระบวนการเข้ารับพิจารณาคัดเลือก ตามประกาศเลขที่ 695/2562

พื้นที่ที่เปิดรับสมัคร ได้แก่

  • ศูนย์อาหารและบริการ 1 (คอมเพล็กซ์)
  • ศูนย์อาหารและบริการ 2 (โรงชาย)
  • ศูนย์อาหารและบริการ 3 (หนองแวง)
  • ศูนย์อาหารและบริการ4 (อาคารที่จอดรถ 1)
  • ร้านค้าบริเวณแฟลตป่าดู่ 11-12
  • อาคารช่อกัลปพฤกษ์
  • อาคารชั้นเดียวบริเวณสวนรุกขชาติ
  • ร้านค้าบริเวณแฟลตป่าดู่

โดยทางศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน เปิดจำหน่ายเอกสารแสดงความประสงค์ ระหว่างวันที่ 6 – 13 มีนาคม 2562 (เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 9.00 -12.00 น. และ 13.00 – 16.00 น. ในราคาชุดละ 200 บาท และ ส่งเอกสารแสดงความประสงค์ได้ ระหว่างวันที่ 7 – 13 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.00  น.

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อ เพื่อซื้อเอกสารแสดงความประสงค์ และยื่นเอกสารแสดงความประสงค์ ได้ที่ ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ตั้ง อาคารศูนย์อาหารและบริการ 1 คอมเพล็กซ์ ชั้น 2 เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 (เว้นวันหยุดราชการ)

โทร. 043-009 700 ต่อภายใน  42114, 42113

 อ่านรายละเอียดของประกาศและผังพื้นที่ : 

https://drive.google.com/drive/folders/1OcprLRnxENeCpRxc6cbVWdNsTz9l93ra?usp=sharing

ข่าว : ปวิชญา

กลับหน้าหลัก

http://www.asset.kku.ac.th/2015/

Comments

comments