ข่าวประชาสัมพันธ์ — มีนาคม 15, 2019 at 3:58 am

รับสมัครผู้ประกอบการบูธชั่วคราวและจุดผ่อนปรน (ประกาศฯ 770/2562)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความประสงค์จะพิจารณาให้สิทธิใช้พื้นที่แก่ผู้ประกอบการร้านค้า บริเวณ จุดผ่อนปรนและบูธชั่วคราว ภายในบริเวณศูนย์อาหารและบริการต่างๆ ในการดูแลของศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นสวัสดิการแก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ดังนั้น จึงกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และกระบวนการเข้ารับพิจารณาคัดเลือก ตามประกาศเลขที่ 770/2562

 

พื้นที่ที่เปิดรับสมัคร ได้แก่

บูธชั่วคราวศูนย์อาหารและบริการ 1, 2, 3 และ 4

บูธชั่วคราวบริเวณแฟลตป่าดู่

บูธชั่วคราวบริเวณแฟลตบุคคลากรหนองแวง

จุดผ่อนปรนตลาดหนองแวงเช้า, เย็น

จุดผ่อนปรนตลาดมอดินแดงเช้า

จุดผ่อนปรน บริเวณศูนย์อาหารและบริการ 3

 ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารแสดงความประสงค์ได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/15UEqJGgMdDqAsxiA8RUaqEgNmU9Zo7vA?usp=sharing หรือติดต่อขอรับเอกสาร ณ ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ตั้งแต่วันที่ออกประกาศ จนถึง วันที่ 29 มีนาคม  2562 และ ยื่นเอกสารแสดงความประสงค์พร้อมเอกสารหลักฐานได้ ได้ระหว่างวันที่ จนถึงวันที่ 1 – 5 เมษายน 2562 ระหว่างเวลา 09.00 น. – 12.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

ติดต่อและดำเนินการขั้นตอนการสมัคร ได้ที่ ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ตั้ง อาคารศูนย์อาหารและบริการ 1 คอมเพล็กซ์ ชั้น 2 เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 (เว้นวันหยุดราชการ)

โทร. 043-009 700 ต่อภายใน  42114, 42113

รายละเอียดของประกาศและผังพื้นที่ และเอกสารการสมัคร https://drive.google.com/drive/folders/15UEqJGgMdDqAsxiA8RUaqEgNmU9Zo7vA?usp=sharing

 

ข่าว : ปวิชญา

กลับหน้าหลัก

http://www.asset.kku.ac.th/2015/

Comments

comments