ข่าวประชาสัมพันธ์ — เมษายน 18, 2019 at 7:36 am

รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อจำหน่ายสินค้าและบริการ โครงการพัฒนาพื้นที่ศูนย์อาหารฯ 2 (โรงชาย) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความประสงค์จะพิจารณาให้สิทธิใช้พื้นที่แก่ผู้ประกอบการร้านค้า บริเวณ ศูนย์อาหารและบริการ 2 (โรงชาย) มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นพื้นที่ให้บริการแก่ นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ดังนั้น จึงกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และกระบวนการเข้ารับพิจารณาคัดเลือก ตามประกาศเลขที่ 993/2562

พื้นที่ที่เปิดรับสมัคร ได้แก่

- ศูนย์อาหารและบริการ 2 (โรงชาย) พื้นที่ ชั้น 1 ขนาดพื้นที่ 108 ตารางเมตร

- ศูนย์อาหารและบริการ 2 (โรงชาย) พื้นที่ ชั้น 2 ขนาดพื้นที่รวม 984 ตารางเมตร ประกอบด้วย
พื้นที่ A กว้าง 12 เมตร ยาว 26 เมตร  รวมทั้งสิ้น 312 ตารางเมตร
พื้นที่ B กว้าง 10 เมตร ยาว 42 เมตร  รวมทั้งสิ้น 420 ตารางเมตร
พื้นที่ C กว้าง 12 เมตร ยาว 21 เมตร  รวมทั้งสิ้น 252 ตารางเมตร

ผู้ที่สนใจรับฟังคำชี้แจง (แนะนำพื้นที่ และการสมัคร) ในวันที่ 22 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน ชั้น 3 ศูนย์อาหารและบริการ1 (คอมเพล็กซ์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สามารถดาวน์โหลดประกาศและเอกสารแสดงความประสงค์ได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1Me6HqUk-Q6xP_nZigtnA8F9v5Ie35oAg/view

หรือติดต่อขอรับเอกสาร ณ ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ตั้งแต่วันที่ออกประกาศ จนถึง วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น.

ยื่นเอกสารแสดงความประสงค์พร้อมเอกสารหลักฐาน ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2562 จนถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ระหว่างเวลา 09.00 น. – 12.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
ติดต่อและดำเนินการขั้นตอนการสมัคร ได้ที่ ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ตั้ง อาคารศูนย์อาหารและบริการ 1 คอมเพล็กซ์ ชั้น 2 เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 (เว้นวันหยุดราชการ) โทร. 043-009 700 ต่อภายใน  42114, 42113

 

ข่าว : ปวิชญา

กลับหน้าหลัก

http://www.asset.kku.ac.th/2015/

Comments

comments