ข่าวประชาสัมพันธ์ — มิถุนายน 18, 2019 at 7:39 am

ประชาสัมพันธ์พื้นที่จอดรถสำหรับผู้ใช้บริการ ตลาดนัดเปิดท้ายฯ

ตลาดเปิดท้ายขายของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือที่เรียกกันอย่างแพร่หลายในชื่อ “เปิดท้ายหอกาญ มข.” เป็นตลาดนัดที่รวมสินค้าหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นสินค้าแฟชั่น สินค้ามือสอง และอาหารเครื่องดื่ม และเป็นที่รู้จักมาอย่างยาวนาน จึงทำให้มีผู้ใช้บริการอย่างมากในทุกครั้งที่มีตลาด ทำให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัด ส่งผลกระทบต่อผู้ที่สัญจรผ่านเส้นทางถนนกัลปพฤกษ์

ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้ประสานไปยัง บริษัท ขอนแก่นเจริญทาวเวอร์ จำกัด (ผู้ดูแลจัดการตลาดนัดเปิดท้ายฯ) เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาการจราจร โดย ได้กำหนดพื้นที่จอดรถสำหรับผู้ประกอบการตลาดนัดเปิดท้ายฯแยกกับพื้นที่จอดรถของผู้ใช้บริการ รวมถึงการจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพื่อจัดระเบียบการจอดรถและแนะนำช่องทางการจอดรถสำหรับผู้ใช้บริการ โดยมีแผนผังการจอดรถดังนี้

และนอกจากนี้ ท่านสามารถตรวจเช็คปฏิทินกิจกรรมที่จัดขึ้นในศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก และตลาดนัดเปิดท้ายฯ ได้ที่ http://www.asset.kku.ac.th/2015/GJChall.php

 

ข่าว : ปวิชญา

กลับหน้าหลัก

http://www.asset.kku.ac.th/2015/

Comments

comments