ข่าวประชาสัมพันธ์ — กรกฎาคม 5, 2019 at 2:55 am

โครงการจัดสรรพื้นที่สำหรับนักศึกษาและบุคลากร เพื่อจำหน่ายสินค้า ณ บริเวณตลาดมอดินแดง

ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหน่วยงานที่ดูแลบริเวณตลาดมอดินแดง และได้จัดทำ โครงการจัดสรรพื้นที่สำหรับนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อจำหน่ายสินค้า ณ บริเวณตลาดมอดินแดง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดสรรพื้นที่ให้เช่าแก่นักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มีรายได้น้อย และมีความประสงค์หารายได้เพิ่มนอกเวลาราชการ โดยมีพื้นที่ว่างเหลือสำหรับจัดสรรให้จำหน่ายสินค้าประเภทอาหาร จำนวน 19 ล็อค และพื้นที่ว่างเหลือสำหรับจัดสรรให้จำหน่ายสินค้าทั่วไปและบริการ จำนวน 26 ล็อค รวมทั้งสิ้น 45 ล็อค

โดยกำหนดอัตราค่าบำรุงสถานที่อัตราพิเศษ ร้อยละ 30 ของค่าบำรุงสถานที่รายเดือนที่เรียกเก็บในอัตราปกติ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น และกำหนดอัตราค่าบำรุงสถานที่อัตราพิเศษ ร้อยละ 50 ของค่าบำรุงสถานที่รายเดือนที่เรียกเก็บในอัตราปกติ สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยโครงการนี้จะดำเนินการในช่วง เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2562

ผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลการสมัคร ได้ที่ ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ตั้ง อาคารศูนย์อาหารและบริการ 1 คอมเพล็กซ์ ชั้น 2 เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 (เว้นวันหยุดราชการ) โทร. 043-009 700 ต่อภายใน  42114, 42113

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัคร และ ใบสมัคร ได้ที่https://drive.google.com/file/d/18lzipzXZ7giu-z2r8eBvJyGJCZVy0jil/view?usp=sharing

ข่าว : ปวิชญา

กลับหน้าหลัก

http://www.asset.kku.ac.th/2015/

Comments

comments